Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ
·         Σύμφωνα με το Κυβερνητικό πρόγραμμα του Σύριζα έχουν ξεκινήσει και δρομολογούνται Θεσμικές Αλλαγές για το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας.
·         Για πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός που πολύ σύντομα θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο με αποκορύφωμα ένα συνέδριο για την κοινωνική οικονομία όπως μαθαίνουμε από έγκυρες κυβερνητικές πηγές.
·         Το κείμενο που ακολουθεί είναι από τις προτάσεις διαλόγου που έχουν τεθεί.  Στόχος του κειμένου είναι να ορίσει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση και να δώσει πολιτικές κατευθύνσεις, στη βάση των οποίων θα στηριχθούν και θα αναπτυχθούν ο κοινωνικός τομέας και ο αλληλέγγυος τομέας, στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας από την Κυβέρνηση της Αριστεράς.
Τα βασικά σημεία που αναφέρονται στο σχεδιασμό είναι:
·    α. Απαιτείται ενιαίο, απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, με ενσωμάτωση προτάσεων και συστάσεων των διεθνών οργανισμών. Προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαίου νόμου για τη σύσταση συνεταιρισμών, που θα εξειδικεύει ανάλογα με το αντικείμενο του συνεταιρισμού τις λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, απαιτείται νέος νόμος που θα συγχωνεύσει τους νόμους 1667/1986 και 4019/2011 (και θα ενσωματώσει τις επιμέρους ρυθμίσεις άλλων νόμων), καθώς οι δύο νόμοι προτείνουν διαφορετικές μορφές που όμως καλύπτουν την ίδια ανάγκη, αλλά και προσαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των συνεταιρισμών σε όλα τα στάδια της δημιουργίας τους.
·    β. Βελτίωση και απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου, ώστε να ευθυγραμμίζεται η νομική μορφή με τη φορολογική αντιμετώπιση των συνεταιρισμών. Φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της συνεταιριστικής μορφής επιχειρηματικότητας. Διευκολύνσεις και ειδικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, και την ανάληψη προμηθειών και έργων του δημοσίου ειδικά από τις δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
·    γ. Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων έτσι ώστε να υπάρχει συγκεντρωτική καταγραφή και ενιαίος σχεδιασμός για την κοινωνική οικονομία. Προτείνεται η δημιουργία Γραμματείας Κοινωνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Οικονομικών ή Ανάπτυξης, και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εργασίας, καθώς η κοινωνική οικονομία αποτελεί κεντρικό πυλώνα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης και όχι αποκλειστικά εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Για τους Αγροτικούς συνεταιρισμούς, προτείνεται η παραμονή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης. Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συνεταιρισμών και αποφυγή δημιουργίας «ψευδοσυνεταιρισμών».
·    δ. Δημιουργία υποστηρικτικών δομών (αρχικά σε κεντρικό και μεσοπρόθεσμα σε περιφερειακό επίπεδο), που θα στηρίζουν τους συνεταιρισμούς σε όλα τα στάδια λειτουργίας. Κατά κανόνα, ο ρόλος αυτός επιτελείται από τους δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς, ή ακόμα και από τα εργατικά σωματεία σε κάποιες περιπτώσεις. Ελλείψει ισχυρού συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα, η κρατική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη στο αρχικό στάδιο. Εξετάζεται η συνεργασία με φορείς που θα μπορούσαν – και θα ενδιαφέρονταν – να αναλάβουν παρόμοιο ρόλο.
·    ε. Άμεση παρέμβαση απαιτείται για τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν εγκαταλελειμμένες επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με ανάληψη διαχείρισης από τους εργαζόμενους, μέσω μετατροπής ή εξαγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται και αλλαγή του νομικού πλαισίου (πτωχευτικό δίκαιο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου